Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad tycker du om utbildningen?

-Jättebra, jag ville bli civilekonom ifrån början. Men så hittade jag denna utbildningen via en bekant som läst här på Högskolan Väst. Utbildningen är bred och det lockade mig.

Lärarnas engagemang, hur upplever du det?

- Jag är väldigt nöjd, lärarna är engagerade och lyhörda. De vill att vi gärna är med och ställer frågor när vi inte förstår istället för att sitta tysta och undrande under föreläsningarna.

Vad tycker du om Co-op?

- Väldigt bra, har haft en Co-opperiod på 10 veckor under första läsåret. Det var en plats som kom ut via vår Co-opkoordinator som jag sökte och fick efter intervju. Det är som att gå på anställningsintervju inför ett vanligt jobb. Alla i vår klass som ville ha en Co-opplats hittade en, vilket var bra. Min Co-opplats var ett uppdrag som var kopplat till fabrikens/företagets krav och behov att planera en existerande produktionsprocess i fabriken. Jag fick sedan ansvaret att genomföra och ta över under sommaren. Det var positivt och gav mig mycket arbetslivserfarenhet och mycket ansvar. Som det ser ut nu kommer jag att få komma tillbaka för nästa Co-opperiod (20 veckor) nästa höst. Efter Co-opperioden kunde jag lättare relatera arbetslivserfarenheterna till studierna, det var väldigt positivt.

Planer på utlandsstudier?

-Har tittat på det och skulle tycka att det vore intressant att få möjlighet till att kombinera utland och studier. Får se när det kan bli möjligt.

Vad har du för mål och framtidsdrömmar med din utbildning?

-Att få jobba på ett globalt och internationellt företag. Med tanke på att utbildningen är så bred så vet jag inte exakt med vad, men tror att det kommer att växa fram med tiden.

Vad gör du om tio år?

-Ser mig i ett företag med möjlighet till karriär, att få utvecklas och få nya utmaningar.

Hur trivs du i gruppen/klassen?

-Bra! Vi har mycket grupparbeten och lär oss att lösa problem tillsammans och att arbeta ihop.

Hur upplever du den sociala biten här i Trollhättan, kåren, utelivet?

-Jag var med lite på inslussningen, men jag pendlar långt och har inte varit med så mycket på kårens övriga aktiviteter. Jag har däremot förstått att det är väldigt bra och många som bor här uppskattar gemenskapen.

Varför valde du Högskolan Väst?

-Jag valde Högskolan Väst och utbildningen främst för att det fanns möjlighet till Co-op, jag skulle få arbetslivserfarenhet innan jag tog min examen och kom ut i arbetslivet, säger Julia.

Senast uppdaterad