Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vårt lärcentrum fungerar som en liten högskola. Här finns flera utbildningar, bibliotek, en studentförening och allt annat som brukar finnas på ett högskolecampus. Anna har 17 studiekompisar. De har blivit en väl sammansvetsad grupp som arbetar mycket självständigt.

– Vi har en del grupparbeten och ägnar mycket tid åt att diskutera och reflektera tillsammans. Det är en viktig del av utbildningen eftersom vi ska arbeta med människor och behöver träna på samarbete.

God kontakt

Anna upplever att hon har god kontakt med lärarna i Trollhättan. En stor del av kontakten går via en lärplattform för studenter och lärare. Och när hon behöver fråga något skickar hon e-post eller ringer upp.

– Några gånger per termin åker vi till campus i Trollhättan och har möten med lärarna. Det är bra att träffas emellanåt, säger Anna.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen