Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Med nästan 20 års erfarenhet av att stötta missbrukare och personer med funktionsnedsättningar kände Catharina att hon ville utveckla sig. Hon sökte och kom in på Socialpedagogiska programmet via särskilt urval.
- Jag ville möta klienterna på ett djupare plan och behövde fylla på med mer kunskaper. Utbildningen gav mig användbara verktyg i form av en teoretisk grund i det socialpedagogiska förhållningssättet. Samtalsmetodik är ett exempel. 

Catharina uppskattar utbildningens upplägg med mycket gruppdiskussioner mellan föreläsningarna - något som gav henne värdefull tid för reflektion.
- Vi diskuterade och reflekterade mycket tillsammans. Flera av oss studenter hade innan utbildningen erfarenheter av att ha arbetat inom olika vårdyrken och hade på så sätt också mött människor med varierande social problematik. Det vidgade mitt synsätt och jag fick större förståelse för socialt utsatta människor.

Varvar teori och praktik 

I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU), och Catharina gjorde sin VFU dels inom socialtjänsten i Falköpings kommun som socialsekreterare och dels inom kriminalvårdens organisation i Vänersborg.
- Det är bra att varva teori och praktik, och prova verksamheter man inte känner till. Jag tycker VFU:n var väldigt nyttig och lärorik. Och det var bra med olika inriktningar under de två VFU-perioderna - under första perioden fick jag se arbetet ur en socialsekreterares perspektiv och under andra perioden var fokus på organisation och ledarskap. Jag upplevde att jag utvecklades som person under utbildningen, studietiden var en fantastiskt trevlig tid, säger Catharina.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen