Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen äldre personer och diabetes på avancerad nivå vänder sig till dig som oavsett vårdform är intresserad av att arbetar med vård av äldre personer med diabetes. Målet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupad kunskap och förståelse för vårdandet av äldre personer med diagnosen diabetes ur ett biopsykosocialt perspektiv och personcentrerat förhållningsätt. Kursen ger fördjupade kunskaper och vetenskaplig forskning samt medvetenhet om komplexa etiska frågeställningar. Den ger också kunskaper om utveckling av planering, utvärdering och samordning av vården samt fördjupade kunskaper om olika former av diabetesbehandling. Du förbereds också för att fortlöpande kunna utveckla din kompetens inom omvårdnad vid diabetes.
Kursen innehåller normal metabolism och patofysiologi vid diabetes, behandlingsprinciper och komplikationer hos äldre personer med diabetes, samt evidensbaserad omvårdnad vid diabetes hos äldre med focus på kost- och näringslära, egenvård och livskvalité. Veten
skaplig forskning, teorier och modeller används som utgångspunkter för lärande hos patienter med diabetes, delaktighet med patient och närstående samt samordning och riktlinjer för organisation och uppföljning av diabetesvård

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-71782

START/SLUT

Från v.46 2020 till v.02 2021

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på halvfart med en schemalagd dag per vecka, onsdag.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se