Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Kursen äldre personer och diabetes på avancerad nivå vänder sig till dig som oavsett vårdform är intresserad av att arbetar med vård av äldre personer med diabetes. Målet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupad kunskap och förståelse för vårdandet av äldre personer med diagnosen diabetes ur ett biopsykosocialt perspektiv och personcentrerat förhållningsätt. Kursen ger fördjupade kunskaper och vetenskaplig forskning samt medvetenhet om komplexa etiska frågeställningar. Den ger också kunskaper om utveckling av planering, utvärdering och samordning av vården samt fördjupade kunskaper om olika former av diabetesbehandling. Du förbereds också för att fortlöpande kunna utveckla din kompetens inom omvårdnad vid diabetes.
Kursen innehåller normal metabolism och patofysiologi vid diabetes, behandlingsprinciper och komplikationer hos äldre personer med diabetes, samt evidensbaserad omvårdnad vid diabetes hos äldre med focus på kost- och näringslära, egenvård och livskvalité. Veten
skaplig forskning, teorier och modeller används som utgångspunkter för lärande hos patienter med diabetes, delaktighet med patient och närstående samt samordning och riktlinjer för organisation och uppföljning av diabetesvård

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2018

VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2017

ANMÄLNINGSKOD

HV-22000

START/SLUT

Från v.13 2018 till v.23 2018