Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen innehåller immunologi, lungfysiologi, utredningar av allergisjukdomar och intolerans. I utredningar ingår bland annat spirometri. Olika strategier och vårdprogram gällande allergisjukdomar och intolerans. Farmakologi i relation till allergisjukdomar och intolerans samt icke-farmakologiska behandlingsprinciper.
I kursen ingår även träning i kliniskt träningscentrum (KTC).
Det rekommenderas att först gå Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7,5 hp, AKO600.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020