Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.
Denna kurs vänder sig till undervisande personal på högskola/universitet.
Ett sätt att utveckla undervisningen inom högre utbildning är att arbeta med arbetsintegrerat lärande (AIL). Kursen behandlar undervisning utifrån olika perspektiv där AIL särskilt betonas inom ditt eget ämne/område inom akademin. Både teoretiska och praktiska exempel belyses för att konkretisera och problematisera undervisningsformer och pedagogiska metoder.
Kursen tar sin utgångspunkt i din egen undervisning och avslutas med ett självständigt pedagogiskt utvecklingsarbete. Kursuppgifterna är utformade för att utmana dig att variera undervisningen med syftet att öka förståelsen för studenters lärande och skapa en ökad samverkan med näringsliv.
I kursen genomförs föreläsningar och seminarier tillsammans med forskare och lärare. Även övrig expertis på högskolan bidrar med ökad kunskap om studenterna och utveckling av undervisningen.
Du genomför litteratursökning och ett eller flera egenplanerade studiebesök som avser att öka kunskapen om den didaktiska problemfråga som du formulerar inom ramen för ditt självständiga arbete. Grupphandledning tillkommer arbetet med ditt självständiga projektet.
Kursen genomförs på campus Väst och avslutas med digital postervernissage i början av december alternativt genom deltagande på konferensen VILÄR (Verksamhetsintegrerat lärande).

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen, 180 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-55154

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.50 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Urban Carlén Ville Björck

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se