Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student som bläddrar i kurslitteratur. Foto.
Din förmåga att som arbetsledare skapa ett hälsosamt och produktivt arbetsklimat är en kritisk faktor för framgång. För att kunna skapa detta behöver du bland annat känna till ledarskapets betydelse, särskilt med avseende på relationsbyggande och kommunikation, konflikthantering, hur individer i grupp relaterar till varandra och hur du ska organisera för att ta till vara människors resurser. Därför tar kursen upp grunderna i ledarskap, kommunikation, coaching, gruppdynamik och organisation. All inlärning bygger på att den lärande aktivt tar del av materialet på lärplattformen Canvas.
Kursen har en praktisk inriktning och utgår från kursdeltagarnas tidigare kunskaper, erfarenheter och värderingar. Tillsammans med lärarna, bearbetas nya kunskaper.
Kursen är helt nätbaserad, vilket innebär att den inte innehåller några fysiska träffar. Du/Studenten behöver inte vara uppkopplad under vissa tider utan kan ta del av materialet som finns på lärplattformen när det passar dig under kursens gång. Allt material du behöver läggs ut på lärplattformen kontinuerligt och du kan ta del av det när du önskar. Inga grupparbeten förekommer i kursen.
All kommunikation sker via Canvas alternativt kontakt via studentmailen. Lärplattformen är ett kommunikativt stöd i kursen. Här läggs material och uppgifter ut inför lärtillfällen och här skickar du in dina inlämningsuppgifter under angiven rubrik. En ordinär dator fungerar bra att använda.
Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter: Hemtentamen, Opponering på annan students hemtentamen och Slutversion av hemtentamen. Examinationen betraktas som en del i din lärandeprocess och utgör en möjlighet för att utveckla kunskap och insikt om arbetsledning. För att erhålla betyget godkänt (G) på kursen krävs betyget godkänt på samtliga examinerande moment. Det är samma inlämningsuppgifter vid omexaminationstillfällena som vid ordinarie examination. Betygsgrader: Godkänd (G) - underkänd (U)

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Ingen undervisningstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-33306

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen har en praktisk inriktning och utgår från kursdeltagarnas tidigare kunskaper, erfarenheter och värderingar. Tillsammans med lärarna, bearbetas nya kunskaper.

Kursen är helt nätbaserad, vilket innebär att den inte innehåller några fysiska träffar. Du/Studenten behöver inte vara uppkopplad under vissa tider utan kan ta del av materialet som finns på lärplattformen när det passar dig under kursens gång. Allt material du behöver läggs ut på lärplattformen kontinuerligt och du kan ta del av det när du önskar. Inga grupparbeten förekommer i kursen.

All kommunikation sker via lärplattformen Canvas alternativt kontakt via studentmailen. Lärplattformen är ett kommunikativt stöd i kursen. Här läggs material och uppgifter ut inför lärtillfällen och här skickar du in dina inlämningsuppgifter under angiven rubrik. En ordinär dator fungerar bra att använda.

Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter: Hemtentamen, Opponering på annan students hemtentamen och Slutversion av hemtentamen. Examinationen betraktas som en del i din lärandeprocess och utgör en möjlighet för att utveckla kunskap och insikt om arbetsledning. För att erhålla betyget godkänt (G) på kursen krävs betyget godkänt på samtliga examinerande moment. Det är samma inlämningsuppgifter vid omexaminationstillfällena som vid ordinarie examination. Betygsgrader: Godkänd (G) - underkänd (U)

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter