Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Vilka skyldigheter har en arbetsgivare när en arbetstagare anser sig diskriminerad? Vilka skyldigheter har en arbetsgivare att genom aktiva åtgärder förebygga diskriminering? Vad innebär det systematiska arbetsmiljöarbetet? En arbetstagare skadar sig och behöver rehabilitering. Vad har arbetsgivaren för skyldigheter? Dessa och flertal anknytande frågor behandlas på denna kurs som innebär en fördjupning i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ARA100-Arbetsrätt I eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2018

VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 april 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-22028

START/SLUT

Från v.46 2018 till v.03 2019

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen ges helt nätbaserad och innehåller bara förinspelade föreläsningar och dessa läggs ut enligt schema och kan sedan ses när som helst under hela kursen. Kursen examineras genom två obligatoriska seminarieinlämningar under kursens gång. Under kursen används databaser som nås via högskolans biblioteks webbplats.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Mikaela Winter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se