Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Vilka skyldigheter har en arbetsgivare när en arbetstagare anser sig diskriminerad? Vilka skyldigheter har en arbetsgivare att genom aktiva åtgärder förebygga diskriminering? Vad innebär det systematiska arbetsmiljöarbetet? En arbetstagare skadar sig och behöver rehabilitering. Vad har arbetsgivaren för skyldigheter? Dessa och flertal anknytande frågor behandlas på denna kurs som innebär en fördjupning i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ARA100-Arbetsrätt I eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2018

HÖST 2018

VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2017

ANMÄLNINGSKOD

HV-36249

START/SLUT

Från v.03 2018 till v.22 2018

EXTRA INFORMATION

Studera på distans