Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Vi behandlar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi tar även upp vad arbetsgivaren har för skyldigheter om en arbetstagare skadar sig och behöver rehabilitering. Vidare så har arbetsgivare också skyldigheter om en arbetstagare känner sig diskriminerad. Vilka aktiva åtgärder skall en arbetsgivare vidta på arbetsplatsen? Dessa och flertal anknytande frågor behandlas på denna kurs som innebär en fördjupning i både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ARA100-Arbetsrätt I eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-15156

START/SLUT

Från v.45 2021 till v.02 2022

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen ges helt nätbaserad och innehåller bara förinspelade föreläsningar och dessa läggs ut enligt schema och kan sedan ses när som helst under hela kursen. Kursen examineras genom fyra uppgifter under kursens gång varav två inlämningsuppgifter, en examinationsuppgift och en oppositionsuppgift. Under kursen används databaser som nås via högskolans biblioteks webbplats.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter