Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen innehåller en fördjupning av associationsrätten från den juridiska översiktskursen och är viktig för fortsatta studier i beskattningsrätt samt kredit- och obståndsrättskurserna. Om du avser att arbeta med redovisning på olika sätt i framtiden är kursen viktig för förståelsen för olika företag och dess styrning. Kursens huvudavsnitt avser att ge fördjupade kunskaper inom associationsrätt och då särskilt vad avser aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Tonvikten läggs på regler om bolagens interna organisation och ledning, deras förhållande till utomstående samt till redovisningsregler. Associationsrätten ur såväl ekonomiska- som ideella föreningars perspektiv studeras mer översiktligt.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar i kursen JÖA101 Juridisk översiktskurs 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-15144

START/SLUT

Från v.13 2021 till v.22 2021

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se