Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I kursen Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa, 7,5hp studeras följande områden: e-hälsa. etisk beslutsmodell, handledning, kognitiva behandlingsmetoder, nationella riktlinjer, samtalsmetodik, patienters och närståendes delaktighet, patienters lärande, personcentrerad omvårdnad, psykopedagogiska metoder, pedagogiska och terapeutiska förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad, vård i livets slutskede och vårdmiljö. I kursen tillämpas Arbetsintegrerat lärande. Det innebär att kunskaper och frågeställningar från den verksamhetsförlagda utbildningen integreras med teoretiska studier på campus. Antingen utgår du från teoretiska frågeställningar som du studerar och prövar i verksamheten eller så utgår du från situationer/fenomen/problem som du hämtar från verksamheten för att sedan analysera med hjälp av teori. Genom att fortlöpande integrera teoretisk och praktisk kunskap lär du dig att se sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kursen utgörs av 1,5hp. Kursen läses på halvfart

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-78405

START/SLUT

Från v.13 2021 till v.22 2021

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på halvfart med en campusförlagd dag per vecka, torsdag.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se