Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar
Detta block av kurser lär ut avancerade tekniker i flera programmeringsspråk. I C# ökar vi kompetensen i objektorienterad programmering samt i begrepp som LINQ, MVC, events och delegates. Vi arbetar också med flertrådade applikationer och utforskar applikationstyper såsom Windows Forms, UWP, konsol-applikationer och processer. I kursen Immersiva medier lär du dig att använda spelmotorer för att bygga virtuella objekt och platser som interagerar med vår vardagsmiljö. Du får också en överblick över utvecklingen inom området och hur tekniken kan appliceras i olika sammanhang. Undervisningen sker på engelska.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkänt resultat från följande kurs/kurser: WPB301 - Webbprogrammering, 7.5 hp och GPA130 - Grundläggande programmering med ett objektorienterat språk, 7.5 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus