Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen avancerad vård vid diabetes vänder sig till dig, oavsett vårdform, som har särskilt intresse av att arbeta med personer med diabetes. Målet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupad kunskap och förståelse för vårdandet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt. Kursen ger fördjupade kunskaper i teorier och vetenskaplig forskning samt medvetenhet om komplexa etiska frågeställningar. Den ger också fördjupade kunskaper om ledarskap i diabetesvården för utveckling av planering, utvärdering och samordning av vården samt fördjupade kunskaper om olika former av diabetesbehandling. Du förbereds också för att fortlöpande kunna utveckla din kompetens inom diabetesvård.
Kursen innehåller normal metabolism och patofysiologi vid diabetes, behandlingsprinciper och komplikationer vid diabetes i olika åldrar. Evidensbaserad omvård vid diabetes ur ett biopsykosocialt perspektiv med focus på kost och näringslära, egenvård, prevention och livskvalité. Vårdvetenskaplig forskning, teo
rier och modeller som grundläggande utgångspunkter för lärande hos patienter med diabetes, delaktighet med patient och närstående samt samordning och riktlinjer för organisation och uppföljning av diabetesvård

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-77161

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.02 2021

EXTRA INFORMATION

Kursdagarna att vara varannan gång på Högskolan Väst, Trollhättan och varannan gång på Göteborgs Universitet. Högskolan Väst, onsdagar. Göteborgs universitet, tisdagar.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Pia Hanås Åse Boman

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se