Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student på campus. Foto.
Bilder i olika former, från film och tv till datorspel och nya medier, omger oss och är en given del av barns och ungas kulturer. Medier och barn/unga har länge varit ett fält för diskussion och debatter där såväl möjligheter som farhågor har lyfts fram, vad gäller exempelvis lärande, information, kommunikation, underhållning och identitetsskapande.
Den här kursen har tonvikt på rörlig bild och utgår från såväl ett barn-ungdomskulturperspektiv som samhälleliga institutioners förhållningssätt. Kursen behandlar barns och ungas medieanvändande i relation till identitet, kultur och lärande. En annan del utgörs av diskussioner och debatter som förts och förs av vuxenvärlden och samhälleliga institutioner om mediers och bilders inflytande på barn och ungdom, såväl i skolan som på fritiden. Dessa diskurser sätts i en historisk och samhällelig kontext. I anslutning till genomgångarna analyseras också estetiska uttryck och formspråk i visuella medier.
Kursen är mångvetenskaplig, med inslag från fält som medier, kommunikation, kultur-, barn- och ungdomsstudier.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-12128

START/SLUT

Från v.35 2021 till v.02 2022

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen ges helt nätbaserat. Förinspelade föreläsningar som du kan titta på när du vill, frivilliga men behövs för att klara uppgifterna via DisCo. Man ska lägga ut sina uppgifter och ge skriftlig feedback på varandras. Examinationen består av individuella skriftliga inlämningsuppgifter på flexibel tid. Inga grupparbeten eller seminarium. Teknik som används på kursen är förinspelat material, länkar till exempelvis Youtube mm.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Stefan Tidlund