Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målgrupp: Sjuksköterskor som vill arbeta med barn och ungdomar inom barnhälsovård och elevhälsa.
Kursens huvudsakliga innehåll är inriktat mot förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad av barn och ungdomar ur ett folkhälsoperspektiv.
I kursen studeras barn och ungdomars hälsoproblem och hur dessa kan förebyggas och behandlas genom hälsoundersökningar, hälsorådgivning, behandlingar och vaccinationer. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna stödja och stimulera barn och ungdomars hälsa och utveckling i samverkan med barn, ungdomar och närstående. Omvårdnaden ska bedrivas med utgångspunkt i Barnkonventionen, mänskliga rättigheter och med ett professionellt förhållningssätt.
Kursen innehållet 5,25 hp verksamhetsförlagt utbildning fördelat på barnavårdscentral och skolsköterskemottagning. Kursen läses på halvfart med en schemalagd dag per vecka, torsdag.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-77080

START/SLUT

Från v.36 2019 till v.03 2020

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på halvfart med en schemalagd dag per vecka, torsdag.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Catrine Ekre Åse Boman

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se