Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till lärare/pedagoger i förskolan som vill fördjupa sina kunskaper om barns språkutveckling. Kursen behandlar kommunikation och socialt samspel, såväl i ett utvecklingsperspektiv som i ett didaktiskt perspektiv. Kursen introducerar teorier om barns språkutveckling och uppbyggnad samt språkets användning, innebörd och mening. Textbegreppet utifrån ett vidgat perspektiv med multimodala uttryck synliggörs i kursen och såväl den verbala och icke-verbala kommunikationen studeras. I det didaktiska perspektivet belyser kursen olika sätt att möta och utveckla barns kommunikativa kompetens genom den kreativa miljön, den skapande leken och olika medier. Lekens betydelse i det didaktiska och språkstimulerande arbetet är centralt. Under kursen betonas även barns språkutveckling ur socialt och mångfaldsperspektiv, med fokus på genus, flerspråkighet och språksvårigheter, samt hur estetiska processer kan vidareutveckla barns kommunikativa förmågor.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6A / A6a)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus