Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till lärare/pedagoger i förskolan som vill fördjupa sina kunskaper om barns språkutveckling. Kursen behandlar kommunikation och socialt samspel, såväl i ett utvecklingsperspektiv som i ett didaktiskt perspektiv. Kursen introducerar teorier om barns språkutveckling och uppbyggnad samt språkets användning, innebörd och mening. Textbegreppet utifrån ett vidgat perspektiv med multimodala uttryck synliggörs i kursen och såväl den verbala och icke-verbala kommunikationen studeras. I det didaktiska perspektivet belyser kursen olika sätt att möta och utveckla barns kommunikativa kompetens genom den kreativa miljön, den skapande leken och olika medier. Lekens betydelse i det didaktiska och språkstimulerande arbetet är centralt. Under kursen betonas även barns språkutveckling ur socialt och mångfaldsperspektiv, med fokus på genus, flerspråkighet och språksvårigheter, samt hur estetiska processer kan vidareutveckla barns kommunikativa förmågor.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6A / A6a)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-33038

START/SLUT

Från v.04 2019 till v.08 2019

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Ingrid Granbom Mirella Forsberg Ahlcrona

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se