Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen behandlar barns och ungas rättigheter ur ett juridiskt, filosofiskt och pedagogiskt perspektiv. Barnrättsregelverk, såsom FNs Barnkonvention och salamancadeklarationen, behandlas och diskuteras, utifrån såväl ett nationellt som globalt perspektiv. Vidare behandlar kursen hur barns och ungdomars rätt och inflytande kan påverka barns och ungas livsvillkor och handlingsutrymme. En bärande idé är att studenten genom uppgifter, med utgångspunkt i både litteraturen och praxis ska skaffa sig kunskap om barns och ungdomars rätt och inflytande i vardagen och i utsatta livssituationer.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Lärarexamen om minst 180 hp, varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp. Filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde, t.ex. socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap och folkhälsovetenskap.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-15033

START/SLUT

Från v.36 2019 till v.45 2019

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Elisabet Björquist

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se