Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen syftar till att ge en översikt av beskattningsrätten för inkomstslaget näringsverksamhet samt moms och sociala avgifter. Hur begränsas inkomstslaget näringsverksamhet gentemot inkomst av tjänst och kapital. Hur skiljer sig beskattningen beroende på om verksamheten bedrivs som en enskild näringsidkare, handelsbolag eller aktiebolag. Hur hanteras momsen vid försäljning mellan företag i olika länder. Genom problemlösning hanteras dessa frågor för att ge en grundläggande förståelse av beskattning av näringsverksamhet, moms och sociala avgifter.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

För tillträde till kursen krävs genomgången Juridisk Översiktskurs, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus