Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Kursen är tänkt att ge en vetenskaplig orientering om ett antal ämnen inom datateknik. På seminarier läser vi och diskuterar vetenskapliga artiklar. Samtidigt utför man själv ett simuleringsprojekt som mynnar ut i en rapport som i form och innehåll motsvarar en vetenskaplig publicerad artikel.
Följande teman berörs bland annat i kursen: nätverksteknik, datorteknik, datasäkerhet, distribuerade system, test och utvärderingsmetoder, simuleringsmetodik och vetenskapsmetodik.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i datateknik.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2018

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 april 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-15003

START/SLUT

Från v.36 2018 till v.45 2018

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Thomas Lundqvist

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se