Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Kursen är tänkt att ge en vetenskaplig orientering om ett antal ämnen inom datateknik. På seminarier läser vi och diskuterar vetenskapliga artiklar. Samtidigt utför man själv ett simuleringsprojekt som mynnar ut i en rapport som i form och innehåll motsvarar en vetenskaplig publicerad artikel.
Följande teman berörs bland annat i kursen: nätverksteknik, datorteknik, datasäkerhet, distribuerade system, test och utvärderingsmetoder, simuleringsmetodik och vetenskapsmetodik.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i datateknik.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2017

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

18 april 2017

ANMÄLNINGSKOD

HV-33005

START/SLUT

Från v.35 2017 till v.44 2017