Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen är tänkt att ge en vetenskaplig orientering om ett antal ämnen inom datateknik. På seminarier läser vi och diskuterar vetenskapliga artiklar. Samtidigt utför man själv ett simuleringsprojekt som mynnar ut i en rapport som i form och innehåll motsvarar en vetenskaplig publicerad artikel.
Följande teman berörs bland annat i kursen: nätverksteknik, datorteknik, datasäkerhet, distribuerade system, test och utvärderingsmetoder, simuleringsmetodik och vetenskapsmetodik.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i datateknik.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-33168

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.45 2020

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se