Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I socialpedagogiskt arbete är kunskaper om människors kapaciteter för aktörskap och meningsskapande aktiviteter för att nå välbefinnande centralt. Kursen ger fördjupade kunskaper i socialpedagogiskt arbete med empowerment, autonomi och delaktighet. Under denna kurs arbetar studenterna med målgrupper inom funktionshinderområdet, med fokus på personer med fysiska, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar. Ideologiska synsätt och olika teorier kring funktionshinder behandlas. Här ges också möjlighet att tillämpa delaktighetsfrämjande metoder, t ex inom områden som rör digitalisering och välfärdsteknik. Studenterna ges även möjlighet att utifrån aktuell forskning kritiskt reflektera kring professionellas utmaningar i det vardagliga arbetet samt frågor som rör etik och förhållningssätt. Vidare uppmärksammas frågor om våld och beroendeproblematik i arbetet med empowerment, autonomi och delaktighet, t ex våld i nära relationer.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde till exempel socialt arbete och socialpedagogik, utbildningsvetenskap/pedagogik, psykologi, sociologi, kulturvetenskap alternativt folkhälsovetenskap, vårdvetenskap eller motsvarande samt Svenska 3/Svenska B.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-18344

START/SLUT

Från v.13 2021 till v.22 2021

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

Kursplanen är ej publicerad