Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målgrupp

Det globala klassrummet är en kurs som riktar sig till pedagogisk personal, oavsett undervisningsämne, som är anställda inom skolväsendet, folkhögskola, LVU-hem eller på kriminalvårdsanstalt. Målet med Det globala klassrummet är att du ska stärka din undervisning och få nya perspektiv på flerspråkighet och interkulturalitet. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen, likaså lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet. Grundläggande behörighet krävs.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnet svenska som andraspråk utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, samt behandlar lärarrollen i språkligt och kulturellt heterogena miljöer, där normer och värderingar möts och utvecklas. Kursen ger också lärare, som undervisar i olika ämnen i årskurs 7-9, verktyg för undervisning av flerspråkiga elever, bland annat genom att anlägga ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på ämnet.
Vidare diskuteras migration och identitet, lärarens komplexa uppdrag, ämnesdidaktik, samverkan över ämnesgränserna, modersmålets betydelse och samverkan med studiehandledare.
Något examinationstillfälle genomförs i konferensverktyget Zoom, vilket innebär att du som student behöver tillgång till headset och webkamera.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans