Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild

Målgrupp

Lärare som är:
  • anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, ngn som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan(entreprenad), eller folkhögskola
Grundläggande behörighet.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen ger en introduktion till ämnet svenska som andraspråk utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, samt behandlar lärarrollen i språkligt och kulturellt heterogena miljöer, där normer och värderingar möts och utvecklas. Kursen ger också lärare, som undervisar i olika ämnen på gymnasiet, verktyg för undervisning av flerspråkiga elever, bland annat genom att anlägga ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på ämnet. Kartläggningsmaterialet som utgångspunkt för planeringen av studierna diskuteras. Migrationsprocessen behandlas med tyngdpunkt på ett socialt och psykologiskt perspektiv där även elevhälsans roll belyses.
Bedömning, samt didaktiska ställningstaganden för ökad måluppfyllelse diskuteras, ex. modersmålets roll. Även identitetskonstruktion belyses.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-U8541

START/SLUT

Från v.04 2019 till v.23 2019

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Afrah Abdulla

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se