Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målgrupp

Lärare som är:
  • anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, ngn som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan(entreprenad), eller folkhögskola.
Grundläggande behörighet.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen ger en introduktion till ämnet svenska som andraspråk utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, samt behandlar lärarrollen i språkligt och kulturellt heterogena miljöer, där normer och värderingar möts och utvecklas. Kursen ger också lärare, som undervisar i olika ämnen på Komvux, verktyg för undervisning av flerspråkiga elever, bland annat genom att anlägga ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv, anpassat för vuxna, på ämnet. Migrationsprocessen behandlas med tyngdpunkt på ett socialt och psykologiskt perspektiv. Bedömning, samt didaktiska ställningstaganden för ökad måluppfyllelse diskuteras, ex.
modersmålets roll. Även identitetskonstruktion belyses.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-U8540

START/SLUT

Från v.04 2019 till v.23 2019

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Afrah Abdulla

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se