Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar. Foto

Målgrupp

Det globala klassrummet är en kurs som riktar sig till pedagogisk personal, oavsett undervisningsämne, som är anställda inom skolväsendet, folkhögskola, LVU-hem eller på kriminalvårdsanstalt. Målet med Det globala klassrummet är att du ska stärka din undervisning och få nya perspektiv på flerspråkighet och interkulturalitet. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen, likaså lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet. Grundläggande behörighet krävs.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnet svenska som andraspråk utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, samt behandlar lärarrollen i språkligt och kulturellt heterogena miljöer, där normer och värderingar möts och utvecklas. Kursen ger också lärare, som undervisar i olika ämnen på vuxenutbildning, verktyg för undervisning av flerspråkiga elever, bland annat genom att anlägga ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på ämnet.
Vidare diskuteras migration och identitet, lärarens komplexa uppdrag, ämnesdidaktik, samverkan över ämnesgränserna, modersmålets betydelse och samverkan med studiehandledare.
Något examinationstillfälle genomförs i konferensverktyget Zoom, vilket innebär att du som student behöver tillgång till headset och webkamera.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-U8569

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.02 2021

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Maj-Lis Lindholm

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se