Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till dig som:
vill ha en översiktlig kunskap om sociallagstiftningen och som vill kunna tillämpa lagarna inom det sociala arbetet
Kursen tar upp lagar som är av central betydelse i socialt arbete med människor med psykisk ohälsa. Kursen har ett socialrättsligt fokus och behandlar mål och intentioner med sociallagstiftningen.
I kursen studeras Socialtjänstlagen, (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) och kapitel 51 i socialförsäkringsbalken, samt lagen om vård av unga,(LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM) samt lagen om psykiatrisk tvångsvård.(LPT) samt socialsekretess.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng i socialt arbete eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-15014

START/SLUT

Från v.19 2020 till v.23 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Stina Persson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se