Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen behandlar undervisning med stöd av skilda digitala verktyg i högre utbildning. I kursen diskuteras och utvecklas undervisningsstrategier och arbetsformer där samtida digitala verktyg kan förändra villkoren för studenters lärande. Vidare belyses regelverk för användning och produktion av digitalt material, teoretiska perspektiv och grundläggande begrepp inom området för IT och lärande, samt vuxnas lärande i högre utbildning. Kursens innehåll förankras som stöd för lärares utveckling av den egna undervisningspraktiken.
Digitala verktyg förändrar villkoren för undervisning genom att möjliggöra ett flexibelt arbetssätt. Kursdeltagarna ges möjlighet att utveckla den egna undervisningen inom ramen för ett antal didaktiska utmaningar. Särskilt uppmärksammas teorier och metoder som stöder studentaktivt lärande. I kursen genomförs pedagogiska projekt utifrån didaktiska frågeställningar som avser att utveckla lärarens digitala kompetens och förståelse för att variera sin undervisning.
Kursen ges på kvartsfart med ett antal heldagsträffar (fredagar) samt träffar i studiegruppen du kommer att ingå i.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-33037

START/SLUT

Från v.05 2019 till v.23 2019

EXTRA INFORMATION

Undervisningen sker på fredagar.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Urban Carlén

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se