Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student som bläddrar i kurslitteratur. Foto.
Rapid growth in the electric vehicle market is one of the prerequisites for meeting the global targets for reducing greenhouse gas emissions and improving air quality in urban cities. Electric vehicles also meet consumers' needs for a modern comfortable driving experience. The transition to battery-powered vehicles will radically change the automotive industry within a few years.
The course is based on the increased need for batteries for electric vehicles. We handle a wide range of battery and vehicle types, ranging from passenger cars to heavy construction vehicles and trucks. You get basic knowledge of different types of batteries. Furthermore, the course analyses the type of battery that is suitable for different types of vehicles and applications. The course ends with a case study in the form of practical risk analysis for battery management.
Industry and academy This course has been developed in collaboration with industry partners within the framework of one of our educational projects. The project aims to provide courses at the advanced level to a mix of professionals and students to strengthen the Swedish industry's competitiveness. We apply validation of work experience to see if you have knowledge that corresponds to the eligibility requirements for the course. Do not forget to attach a description if you are applying based on work experience, a form is available on our website www.hv.se/produktionskurser.
En snabb tillväxt på marknaden för elfordon är en av förutsättningarna för att uppfylla de globala målen för att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten i stadskärnorna. Elfordon tillgodoser även konsumenternas behov av modern bekväm körupplevelse. Omställningen till batteridrivna fordon kommer att förändra fordonsindustrin radikalt inom några få år.
Kursen utgår från det ökade behovet av batterier till elektriska fordon. Vi hanterar ett brett spektra av batteri- och fordonstyper, allt från personbilar till tunga entreprenadfordon och lastbilar. Du får grundläggande kunskaper om olika typer av litiumjonbatterier. Vidare analyseras i kursen vilken batterityp som passar till olika typer av fordon och användningsområden. Kursen avslutas med en fallstudie i form av en praktisk riskanalys för hantering av batterier.
LÄS MER OM KURSERBJUDANDET

Industri och akademi

Denna kurs är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för ett av våra utbildningsprojektet. Projektet syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Glöm inte att bifoga meritförteckning om du söker baserat på arbetslivserfarenhet, blankett finns på vår hemsida www.hv.se/produktionskurser.
SCHEMA
3 okt kl 13:15-15:00 ZOOM 5 okt kl 13:15-15:00 ZOOM 10 okt kl 13:15-15:00 ZOOM 12 okt kl 13:15-15:00 ZOOM 17 okt kl 13:15-15:00 ZOOM 19 okt kl 13:15-15:00 ZOOM 24 okt kl 13:15-15:00 ZOOM 27 okt kl 10:15-12:00 ZOOM 8 nov kl 9:15-12:00 ZOOM
Preliminärt schema. Från kursstart gäller schema uppdaterat på kursens Canvassida.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkända kurser om 90 hp inom ämnesområdet teknik varav minst 15 hp på nivå 61-90 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-33354

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.40 2024

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Undervisning genomförs med schemalagda föreläsningar via Zoom.
Frågor om utbildningen ställs till produktionskurser@hv.se

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter