Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar. Foto
The ongoing debate on global warming and climate change has created a craving for electric vehicles as a contribution to achieving the global greenhouse gas emission reduction targets and improving air quality in urban cities. This creates a need for more knowledge about battery management, both in terms of manufacturing methods and recycling methods. The course aims to provide an understanding of how lithium-ion batteries are manufactured. It also highlights how batteries that no longer work in vehicles can be reused for e.g. energy storage, and how fully used batteries can be recycled. The course ends with a case study in the form of a life cycle analysis of a lithium-ion battery.
Industry and academy This course has been developed in collaboration with industry partners within the framework of one of our educational projects. The project aims to provide courses at advanced level to a mix of professionals and students to strengthen the Swedish industry's competitiveness. We apply validation of work experience to see if you have knowledge that corresponds to the eligibility requirements for the course. Do not forget to attach a description if you are applying based on work experience, a form is available on our website www.hv.se/produktionskurser.
Den pågående debatten kring global uppvärmning och klimatförändringar har skapat ett sug efter elfordon som ett bidrag till att uppnå de globala målen för minskade utsläpp av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten i stadskärnorna. Detta skapar ett behov av mer kunskap kring batterihantering, både vad det gäller tillverkningsmetoder och metoder för återvinning. Kursen syftar till att ge en förståelse för hur litiumjonbatterier tillverkas. Vidare lyfts hur batterier, som inte längre fungerar i fordon, kan återanvändas för tex energilagring, samt hur helt uttjänta batterier kan återvinnas. Kursen avslutas med en fallstudie i form av en livscykelanalys av ett litiumjonbatteri.
LÄS MER OM KURSERBJUDANDET

Industri och akademi

Denna kurs är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för ett av våra utbildningsprojektet. Projektet syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Glöm inte att bifoga meritförteckning om du söker baserat på arbetslivserfarenhet, blankett finns på vår hemsida www.hv.se/produktionskurser.
SCHEMA
  • 14 nov kl 13:15-15:00 ZOOM
  • 17 nov kl 13:15-15:00 ZOOM
  • 21 nov kl 13:15-15:00 ZOOM
  • 24 nov kl 13:15-15:00 ZOOM
  • 28 nov kl 13:15-15:00 ZOOM
  • 1 dec kl 13:15-15:00 ZOOM
  • 5 dec kl 13:15-15:00 ZOOM
  • 6 dec kl 13:15-15:00 ZOOM
  • 14 dec Rapport inlämning
Preliminärt schema. Från kursstart gäller schema uppdaterat på kursens Canvassida.

Om behörighet och validering

På denna kurs tillämpar vi validering av arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det sker en strukturerad bedömning av kompetens utifrån både formella meriter (betyg, examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, bifogar du din meritförteckning under fliken "Meriter" på antagning.se när du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

Utbildningar
Påskrift av din närmaste chef
Använd vår mall för meritförteckning som du finner under menyn OM BEHÖRIGHET OCH VALIDERING på vår websida www.hv.se/produktionskurser.

Do not forget to attach a description if you are applying based on work experience, a form is available on our website www.hv.se/produktionskurser.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkända kurser om 90 hp inom ämnesområdet teknik varav minst 15 hp på nivå 61-90 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-33314

START/SLUT

Från v.46 2023 till v.50 2023

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Frågor om utbildningen ställs till produktionskurser@hv.se

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter