Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I den här kursen utforskar vi fyra århundraden av engelsk historia och kultur genom litteratur och berättande, och kopplar dessa till samtida texter och andra kulturella uttryck. Fokus ligger särskilt på Storbritannien och Nordamerika, och kursen belyser olika perspektiv på kolonial och postkolonial historia. Vi övar även på att analysera litterära texter och teman, och på att presentera dessa muntligt och skriftligt.
Kursen ges helt online och har ett asynkront upplägg, vilket innebär att uppgifter utförs inom vissa tidsramar snarare än vid schemalagda tillfällen, vilket gör den möjlig att läsa även om man exempelvis befinner sig i en annan tidszon. Det ingår inga obligatoriska schemalagda träffar, vare sig på campus eller online.
Kursen är en av två kurser på fortsättningsnivå som tillsammans ger 31-60 hp i engelska. För att studera en hel fortsättningskurs i engelska kan kursen således kombineras med kursen Engelska fortsättningsnivå: Språkstruktur och språkvariation.
Kurserna kan användas tillsammans med kursen på avancerad nivå till en kandidatexamen i engelska, eller utgöra en del av t ex en lärarexamen.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22.5 högskolepoäng i Engelska 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-12118

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se