Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Varför är engelska ett globalt språk och hur har språket blivit det? Vilka politiska och kulturella faktorer har bidragit till språkets spridning? Talar män och kvinnor olika språk? Finns det en engelska eller flera? I kursen diskuterar vi svar på dessa frågor och du breddar din förmåga att analysera det engelska språkets många dimensioner, samt utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till språket genom att studera engelskans användning ur både ett grammatiskt och historiskt perspektiv.
Kursen ges helt online och har ett asynkront upplägg, vilket innebär att uppgifter utförs inom vissa tidsramar snarare än vid schemalagda tillfällen, vilket gör den möjlig att läsa även om man exempelvis befinner sig i en annan tidszon. Det ingår inga obligatoriska schemalagda träffar, vare sig på campus eller online.
Kursen är en av två kurser på fortsättningsnivå som tillsammans ger 31-60 hp i engelska. För att få en hel fortsättningsnivå i engelska kan man kombinera den med kursen Engelska fortsättningsnivå: Litteraturhistoria och intertextualitet.
Kurserna kan användas tillsammans med kursen på avancerad nivå till en kandidatexamen i engelska, eller utgöra en del av t ex en lärarexamen.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22.5 högskolepoäng i Engelska 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-12119

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se