Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En hand som bläddrar i bok. Foto.
Detta är en av två kurser i engelska nivå 31-60, på vardera 15 hp, som tillsammans ger en fullständig 30 hp fortsättningskurs i engelska.
Den andra kursen på nivå 31-60 heter ”Engelska (nivå 31-60): Litteraturhistoria och intertextualitet, 15 hp, ENL210”.
Kurserna ges på halvfart och kan läsas i valfri ordning eller parallellt. Dessa kan även kombineras med en kurs på nivå 61-90 på Högskolan Väst och användas i olika typer av examina, såsom kandidatexamen eller ämneslärarexamen genom KPU.
I denna kurs breddar du din språkliga medvetenhet samt din förmåga att analysera det engelska språkets många dimensioner. Du utvecklar ett kritiskt förhållningssätt genom att studera engelskans form och funktion på ord-, sats-, och textnivå i olika kontexter. Vi studerar engelskans utveckling från stamspråk till globalt kontaktspråk och relaterar språkets användning och globala spridning till kulturella och politiska faktorer. Dessutom diskuteras aspekter som klass, kön och identitet och hur de påverkar språklig variation på regional, social och funktionell nivå.
Våra kurser i engelska ges helt online och har ett asynkront upplägg, vilket innebär att uppgifter utförs inom vissa tidsramar snarare än vid schemalagda tillfällen. Detta gör kursen möjlig att läsa även om man exempelvis befinner sig i en annan tidszon. Det ingår inga obligatoriska schemalagda träffar, vare sig på campus eller online.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

22.5 högskolepoäng i ämnet Engelska på nivå 1-30 eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

VÅR 2024

VÅR 2024

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-50013

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.02 2024

EXTRA INFORMATION

Fler kurser inom samma ämnesområde hittar du här
Studera på distans

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter