Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En hand som bläddrar i bok. Foto.
Det här grundkurspaketet i engelska ges på halvfart och består av två kurser. En av kurserna fokuserar på litteratur och kultur från den engelskspråkiga världen och den andra på skriftlig färdighet och kunskaper om engelskans grammatik och fonetik. De två kurserna presenteras nedan, och den översta kursen läses termin 1 och den nedre kursen termin 2.
(Observera att det även finns ett kurspaket på helfart över en termin, där de två kurserna läses parallellt. Om du föredrar att läsa på helfart sök på Högskolan Västs hemsida.)
Kurserna ges helt online och har ett asynkront upplägg, vilket innebär att uppgifter utförs inom vissa tidsramar snarare än vid schemalagda tillfällen, vilket gör den möjlig att läsa även om man exempelvis befinner sig i en annan tidszon. Det ingår inga obligatoriska schemalagda träffar, vare sig på campus eller online.
Kurspaketet kan kombineras med kurser på fortsättningsnivå (31-60) och avancerad nivå (61-90) för en kandidatexamen i engelska, eller för att utgöra en del av t ex en lärarexamen.
I kurspaketet ingår dessa två kurser:
Engelska grundnivå: Litteratur och kultur, 15 hp (ENL110) I kursen får du inblick i många delar av världen där engelska är ett framträdande språk. Du läser om olika kulturer och studerar litteratur och andra former av berättande, såsom film, från flera olika engelskspråkiga länder, vilket ger en större förståelse för de kulturella sammanhang där engelska används idag.
Engelska grundnivå: Språkkunskap och språkfärdighet, 15 hp (ENS110) I kursen utvecklar du förmåga och färdighet att skriva olika typer av akademiska texter genom processkrivning. Du får lära dig grammatiska och fonetiska grundläggande begrepp samt öva på att tillämpa dem i analys av det engelska språket. Vi diskuterar även fenomen och frågor som rör engelska ur ett globalt perspektiv.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet. Du behöver också Engelska 6.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans