Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två studenter som pratar med varandra utanför campusbyggnad. Foto.
Det här kurspaketet i engelska på fortsättningsnivå ges på halvfart och består av två kurser, en med fokus på litteratur och en med fokus på lingvistik. De två kurserna presenteras nedan. Den översta kursen läses termin 1 och den nedre termin 2.
(Observera att det även finns ett kurspaket på helfart över en termin, där de två kurserna läses parallellt. Om du föredrar att läsa på helfart sök på Högskolan Västs hemsida.)
Kurspaketet ges helt online och har ett asynkront upplägg, vilket innebär att uppgifter utförs inom vissa tidsramar snarare än vid schemalagda tillfällen, vilket gör det möjligt att läsa även om man exempelvis befinner sig i en annan tidszon. Det ingår inga obligatoriska schemalagda träffar, vare sig på campus eller online.
Kurspaketet kan kombineras med avancerad nivå (61-90) för en kandidatexamen i engelska, eller för att utgöra en del av t ex en lärarexamen.
I kurspaketet ingår:
ENGELSKA FORTSÄTTNINGSNIVÅ: LITTERATURHISTORIA OCH INTERTEXTUALITET, 15 HP (ENL210) I den här kursen utforskar vi fyra århundraden av litteratur och berättande, och undersöker kopplingar till historia och kultur liksom till samtida texter och andra kulturella uttryck. Fokus ligger särskilt på Storbritannien och Nordamerika, och kursen belyser olika perspektiv på kolonial och postkolonial historia. Vi övar även på att analysera litterära texter och teman, och på att presentera dessa muntligt och skriftligt.
ENGELSKA FORTSÄTTNINGSNIVÅ: SPRÅKSTRUKTUR OCH SPRÅKVARIATION, 15 HP (ENS210) I den här kursen breddar du din språkliga medvetenhet samt din förmåga att analysera det engelska språkets många dimensioner. Du utvecklar ett kritiskt förhållningssätt genom att studera engelskans form och funktion på ord-, sats-, och textnivå i olika kontexter. Vi studerar engelskans utveckling från stamspråk till globalt kontaktspråk och relaterar språkets användning och globala spridning till kulturella och politiska faktorer. Dessutom diskuteras aspekter som klass, kön och identitet och hur de påverkar språket och vår kommunikation.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22.5 högskolepoäng i Engelska 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans