Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Varför är engelska ett globalt språk och hur har språket blivit det? Vilka politiska och kulturella faktorer har bidragit till språkets spridning? Talar män och kvinnor olika språk? Finns det en engelska eller flera? Hur uttrycker litteratur och andra konstformer från olika delar av världen idéer om identitet och konflikter? Den här kursen utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till språket genom att studera engelskans användning ur både historiska och sociala perspektiv. I kursen breddar du även din förmåga att analysera det engelska språkets många dimensioner, och du vidareutvecklar dina möten med engelskspråkig litteratur och engelskspråkiga kulturer i olika delar av världen.
Alla distanskurser i engelska vid Högskolan Väst ges helt online, utan sammankomster.
Utbildningen ges nätbaserad Utbildningen förutsätter grundläggande datorvana samt tillgång till internet och e-post Internetanslutna PC:s, grupp- och studierum, teknisk och administrativ support finns på närmaste lärcentrum.
Att studera på distans
Kursen är helt nätbaserad och har inga fysiska träffar.
Det är viktigt att alla har tillgång till kurslitteraturen från kursstart.
Information om kursen finns på kursens sida på lärplattformen Canvas och mycket information skickas också via student-eposten som alla har tillgång till via sitt studentkonto. Det är viktigt att man läser all information på lärplattformen noga och kontrollerar sin student-epost ofta.
Inspelade föreläsningar förekommer, och de kan tas del av via kursens sida i lärplattformen.
Seminariediskussioner sker via lärplattformen, där studenter ska delta i obligatoriska diskussioner på diskussionsforum. Det finns ett veckovist schema för dessa diskussioner, så tid på dygnet har ingen betydelse.
Studenter delas in i grupper vilka diskuterar kursmaterialet. Det är obligatoriskt att delta, men diskussionsforumen är skriftliga, så tid på dygnet har ingen betydelse.
Kursen examineras genom deltagande i diskussioner, inlämningsuppgifter av olika slag, samt hemtentamina.
I kursen används filmade presentationer och lektioner, samt länkar till inspelade filmer, t ex Youtube, och även Officepaketet. För att delta krävs en bra internetuppkoppling samt tillgång till Officepaketet med Word och Power Point. Officepaketet kan laddas hem kostnadsfritt av Högskolan Västs studenter.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng I Engelska 1-30 högskolepoäng eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-55190

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.22 2021