Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna:
Kunskap och förståelse
 • redogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och definitioner av betydelse för familjefokuserad omvårdnad inklusive vård i livets slutskede
 • förklara den familjefokuserade omvårdnadens vetenskapliga grund och sammanfatta aktuell forskning och utveckling
Färdighet och förmåga
 • bedöma, planera, genomföra och utvärdera hälsostödjande samtal med ett familjefokuserat perspektiv
 • identifiera familjens livssituation samt kunna genomföra stödjande familjesamtal i samband med sjukdom och ohälsa i livets slutskede
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och värdera familjefokuserad omvårdnad utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • värdera och reflektera över eget professionellt och normmedvetet förhållningssätt med utgångspunkt i familjefokuserad omvårdnad
 • reflektera över familjens livssituation i samband med sjukdom och ohälsa i livets slutskede

I kursen studeras samtliga mål i relation till följande innehåll:

 • autonomi, delaktighet och egenvårdsförmåga
 • familjefokuserade teorier och modeller
 • familjefokuserad omvårdnad
 • hälsostödjande familjesamtal
 • kommunikation
 • människosyn, vårdfilosofi och etiska ställningstaganden
 • normmedveten familjefokuserad omvårdnad, mänskliga rättigheter
 • vård i livets slutskede

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-74740

START/SLUT

Från v.14 2019 till v.23 2019

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på halvfart med en schemalagd dagar per vecka, torsdag.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se