Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna kurs syftar till att ge en fördjupad förståelse för filmens betydelse för samhälle och individ genom att använda genreteori som verktyg. Filmgenrer är ett mångfacetterat begrepp som är närvarande i alla filmformer från bred populärfilm till mer smala genrekomplex som avantgardefilm, animation och dokumentär. Vi kommer i denna kurs att ge en bred orientering i olika filmiska genrekomplex och analysera vilka meningar och funktioner dessa har och har haft, samt vilka kulturella, ideologiska och ekonomiska sammanhang som format olika genrer.
Kursen kan läsas både som enskild fristående kurs, eller tillsammans med Introduktion till filmvetenskap, Filmens historia och Den rörliga bilden i det digitala samhället (vardera om 7,5 hp), vilket motsvarar en grundkurs i filmvetenskap (30 hp) som ger behörighet till vidare studier i ämnet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-12089

START/SLUT

Från v.03 2021 till v.12 2021

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se