Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna kurs syftar till att ge en fördjupad förståelse för filmens betydelse för samhälle och individ genom att använda genreteori som verktyg. Filmgenrer är ett mångfacetterat begrepp som är närvarande i alla filmformer från bred populärfilm till mer smala genrekomplex som avantgardefilm , animation och dokumentär. Vi kommer i denna kurs att ge en bred orientering i olika filmiska genrekomplex och analysera vilka meningar och funktioner dessa har och har haft, samt vilka kulturella, ideologiska och ekonomiska sammanhang som format olika genrer.
Kursen kan läsas både som enskild fristående kurs, eller tillsammans med Introduktion till filmvetenskap, Filmens historia och Den rörliga bilden i det digitala samhället (vardera om 7,5 hp), vilket motsvarar en grundkurs i filmvetenskap (30 hp) som ger behörighet till vidare studier i ämnet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-12022

START/SLUT

Från v.04 2019 till v.13 2019

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen är helt nätbaserad. Föreläsningar är inspelade och obligatoriska. Det finns inga seminarier utan debattforum som inte är obligatorisk. Den ansvariga läraren öppnar tråden med en diskussionsfråga. Examination sker i form av tre kortare inlämningsuppgifter och en hemtenta. Teknik som används på kursen är HV media, You tube och eget material.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Midhat Ajanovic Stefan Tidlund

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se