Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Finans är grundläggande för de flesta organisationers beslutsfattande. Dessa beslut innefattar hur mycket skall investeras, hur investeringen skall finansieras, hur tillgångar värderas, hur risker ska hanteras, huruvida utdelningar ska betalas och hur företagsledning skall organiseras och kompenseras. För att ta itu med dessa frågor och för att kunna lösa problem är det nödvändigt att förstå den roll som finansmarknader och institutioner spelar, effekterna av finansiella regleringar, vikten av riskanalys och hur man konstruerar effektiva portföljer. Huvudsyftet med detta kurspaket är att ge en fördjupad förståelse av ovanstående ämnen. Paketet består av följande kurser:
  • Finansiell rapportering och analys, 7,5 hp. Syftet med kursen är att studenter efter genomförd kurs har kunskap för att kunna bedöma ett bolags resultat och finansiella ställning, oavsett bolagets ursprungsland. Kursen erbjuder en fullständig beskrivning av analysprocessen för rapporter, samt information om inkomstskatteredovisning, ersättning till anställda och valutakursers påverkan på multinationella bolags rapporter.
  • Avancerade forskningsmetoder i finans, 7,5 hp. Syftet med denna kurs är att presentera ekonometriska tekniker som används i empirisk finansiell forskning och att göra studenterna medvetna om hur dessa tekniker kan tillämpas.
  • Industriell omstrukturering och entreprenörskap, 7,5 hp. Syftet med denna kurs är att studenterna erhåller de analytiska verktyg de behöver för att förstå fusioner, förvärv och omstrukturering av företag. Kursen ger ramen för olika strategier för förvärv och sammanslagningar som ledare står inför i alla företag, små och stora.
  • Portföljförvaltning och alternativa investeringar, 7,5 hp. Kursen behandlar egenskaperna hos enskilda värdepapper samt hur man teoretiskt och praktiskt optimalt kombinerar värdepapper i portföljer. Kursen presenterar de viktigaste verktygen för alternativa investeringar och portföljförvaltning.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i huvudområdet nationalekonomi med minst 7,5 hp i finans på nivå 31-60 samt 7,5 hp i ekonometri eller statistik, eller motsvarande. Alternativt en kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, minst 7,5 hp i mikroekonomi och 7,5 hp i makroekonomi och minst 7,5 hp i finans på nivå 31-60 samt 7,5 hp i ekonometri eller statistik, eller motsvarande. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus