Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen är inriktad på praktisk användning av finita elementmetoden (FEM) för att lösa hållfasthetsproblem. Deltagarna skall efter genomgången kurs:
  • förstå grunderna i den praktiska teorin för linjära och ickelinjära analyser
  • på egen hand kunna utföra enkla linjära och ickelinjära strukturanalyser, analysera problemet, välja och skapa modell, beräkna och kritiskt tolka resultaten
  • med visst stöd kunna göra detsamma för mer avancerade linjära och ickelinjära strukturanalyser.
  • praktisk teori, t ex modelltyper, linjära och paraboliska element, diskretiseringsfel, elementindelning, låsningar, laster, singulariteter, tolkning av resultat, ickelinjära beräkningar, kraftdrivning och förskjutningsdrivning, kontakter
  • arbetsexempel omfattande skal, volymer, plasticering, kontakter ev. temperatureri
  • information om aktuell forskning på Högskolan Väst där man använder FEM.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkända kurser: MEA150 Mekanik, grundkurs HFB300 Hållfasthetslära, fortsättningsnivå HFG100 Hållfasthetslära, grundkurs RTK201 Ritteknik och CAD MTK200 Materialteknik ALT100 Algebra och trigonometri IDF200 Integraler och differentialekvationer LDE200 Linjär algebra och derivator MEA201 Mekanik, fortsättningskurs

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-33112

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.13 2020

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se