Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi 1-30, består av fyra grundkurser i organisation, redovisning, marknadsföring och ekonomistyrning. Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer inom olika tillämpningsområden. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.
Följande kurser om vardera 7,5 hp ingår:
  • Organisations- och vetenskapsteori
  • Grundläggande redovisning
  • Ekonomistyrning
  • Marknadsföring I

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller Samhällskunskap A. (Områdesbehörighet 4 / A4)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-12106

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.02 2021