KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET

Kurskod Benämning Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
GLR100 Grundläggande redovisning L1225 Höst 2019, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
OVA100 Organisations- och vetenskapsteori L1226 Höst 2019, vecka 36-45
7.5 hp
Trollhättan Deltid
ESA106 Ekonomistyrning L1227 Höst 2019, vecka 46-03
7.5 hp
Trollhättan Deltid
MFA101 Marknadsföring I L1228 Höst 2019, vecka 46-03
7.5 hp
Trollhättan Deltid