Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnet företagsekonomi syftar till att ge modeller och metoder för hur organisationer och företag på bästa möjliga sätt ska nå de för verksamheten uppställda målen med avseende både på det interna arbetet och som en del av samhället. Hos oss består de olika fördjupningsområdena i företagsekonomi av redovisning, organisation och ledarskap samt marknadsföring. Delkurserna syftar till att ge dig förmåga att identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska problem inom olika tillämpningsområden.
Företagsekonomi 31-45/Företagsekonomi 46-60 är en fortsättning på Företagsekonomi 1-31. Du ges här möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom det företagsekonomiska ämnet. I detta 15 hp block fördjupar vi oss inom organisation och ledarskap samt strategisk marknadsföring. Följande kurser om 7.5 hp vardera ingår: Organisation och ledarskap Marknadsföring II

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kurserna MFA101 Marknadsföring I 7,5 högskolepoäng och OVA100 Organisations- och vetenskapsteori 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-12107

START/SLUT

Från v.46 2020 till v.02 2021