Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi 41-60 hp, består av två fortsättningskurser i redovisning.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer inom olika tillämpningsområden.
Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.
Följande kurser om vardera 7,5 hp ingår:
• Externredovisning • Investeringsbedömning och finansiell styrning

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller Samhällskunskap A, samt fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kurserna Grundläggande redovisning 7,5 hp och ESA106 Ekonomistyrning 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus