Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi I består av två grundkurser: Grundläggande redovisning och Organisations- och vetenskapsteori.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning.
Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.
Kurspaketet är helt nätbaserat vilket innebär att streamade/filmade föreläsningar och seminarier tillhandahålls via högskolans lärplattform. För att kunna delta i kurserna krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt webbkamera och headset. Kommunikation med lärare och studiekamrater sker främst via lärplattformen samt via nätmöten, chatt, e-post och liknande system.
Redovisning, handledning och grupparbeten kan ske via nätmöten. Via lärplattformen kan du dela ut och ladda upp filer, få tillgång till information, kursmaterial och diskussionsforum. Gruppuppgifter förekommer för att sätta fokus på det akademiska mötet och erfarenhetsutbyten.
Följande kurser om vardera 7,5 hp ingår:
• Grundläggande redovisning • Organisations- och vetenskapsteori

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller Samhällskunskap A. Områdesbehörighet 4 / A4

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-12062

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020