Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnet företagsekonomi syftar till att ge modeller och metoder för hur företag och andra organisationer på bästa sätt ska nå verksamhetens mål, både i det interna arbetet och som en del av det omgivande samhället. Följande kurser om 7,5 hp vardera ingår:
  • Organisation och ledarskap
  • Investeringsbedöming och finansiell styrning
Inom organisationsdelen är kursens övergripande syfte att fördjupa dina kunskaper om och förståelse för organisationsteoretiska modeller och organisatoriska fenomen. Målet är att du ska kunna analysera konkreta organisationer och organisatoriska processer utifrån flera olika teoretiska perspektiv och med hänsyn till kulturella särdrag inom organisationer och i deras omgivande miljö. I kursen ingår att i mindre grupper göra en praktisk fältstudie av en organisation som studenterna väljer själva och att i avrapporteringen av denna studie tillämpa sina teoretiska kunskaper om olika perspektiv på organisation och på kulturella processer.
Inom redovisningsområdet är kursens syfte att ge kunskap om investeringskalkyler, kapitalbindning och finansiell styrning på kort och lång sikt såväl i företag som organisationer. Avsikten är att ge en översikt över olika sätt att lösa den interna styrningen i olika typer av företag och organisationer, samtidigt som den analytiska förmågan tränas.
Studera på distans
Kurserna ges helt nätbaserat utan fysiska träffar. Kursernas föreläsningar är frivilliga och förinspelade. De publiceras på kurshemsidan enlig det datum och tider som anges i schemat. Kurserna innehåller seminarier som är obligatoriska (examinerande inlämningsuppgifter som seminariebehandlas via lärplattformen Canvas). Datum för examinationer publiceras i god tid och det finns en viss flexibilitet när det gäller seminarietiderna. Kurserna innehåller grupparbete som är obligatoriska (examinerade gruppbaserade inlämningsuppgifter). Studenterna väljer själva när de förlägger sitt grupparbete. Kurserna examineras med inlämningsuppgifter, tentamen, deltagande i seminarier och uppsatstexter. Deadlines och datum för examinationer publiceras i god tid. Vi använder Canvas och den teknik som är knuten till den. Studenter bör använda headset med mikrofon vid nätseminarier.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller samhällskunskap A, samt fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kurserna Organisations- och vetenskapsteori 7,5 hp och ESA106 Ekonomistyrning 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans