Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi IV består av två påbyggnadskurser i marknadsföring och externredovisning.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer genom praktiska studier inom marknadsföring och externredovisning. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. Följande kurser om vardera 7,5 hp ingår: Marknadsföring II och Externredovisning I, Nät.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Samhällskunskap A samt fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kurserna GRU102 Grundläggande redovisning 7,5 högskolepoäng, ESA106 Ekonomistyrning 7,5 högskolepoäng och MFA101 Marknadsföring I 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans