Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området marknadsföring samt en kandidatuppsats om 15 hp. I kursen marknadskommunikation behandlas frågeställningar kring hur organisationer kommunicerar med marknader med betoning på sociala medier, medan kursen marknadsundersökningar fokuserar på hur information som organisationer kan basera marknadsföringsbeslut på kan samlas in.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla förmågan att självständigt identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med hjälp av såväl aktuell forskning som praktiska studier inom marknadsföringsområdet.
Kurserna syftar även till att utveckla ett självständigt kritiskt förhållningssätt till fördjupningsområdet för att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling. Kandidatuppsatsen presenteras och försvaras i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form. Kurserna läses integrerat under hela terminen men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under den senare delen av terminen.
Undervisningen genomförs på engelska. Kurslitteratur är på engelska.
Följande kurser ingår:
• Marknadsundersökning 7,5 hp • Marknadskommunikation 7,5 hp • Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen 15 hp

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng på nivå 31-60 hp. Inom dessa 60 hp företagsekonomi skall ingå meriter som motsvarar kurserna Marknadsföring I (MFA100) samt Marknadsföring II (MFB300) alternativt Detaljhandelns marknadsföring (DMB101).

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-12066

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020