Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området organisation samt en kandidatuppsats om 15 hp.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla förmågan att självständigt identifiera, analysera och diskutera ledarskap och organisering, organisatoriska processer och fenomen med fokus på struktur och strategier samt förändring och lärande med hjälp av såväl aktuell forskning som praktiska studier inom organisationsområdet. Kurserna syftar även till att utveckla ett självständigt kritiskt förhållningssätt till fördjupningsområdet för att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling.
Kandidatuppsatsen presenteras och försvaras i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form. Kurserna läses integrerat under hela terminen men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under den senare delen av terminen. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.
Följande kurser ingår:
  • Struktur och strategi i organisationer 7,5 hp
  • Förändring och lärande i organisationer 7,5 hp
  • Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen 15 hp
Studera på distans
Kursen ges helt nätbaserat utan fysiska träffar men det kommer även att erbjudas tillfällen på campus för den som så önskar. Kursernas föreläsningar är förinspelade och publiceras på kurshemsidan i lärplattformen Canvas enlig det datum och tider som anges i schemat. Kurserna innehåller obligatoriska seminarier med textinlägg och diskussioner som genomförs via Canvas samt Skype/Zoom-möten. Datum för examinationer publiceras i god tid. Det förekommer grupparbeten i mindre grupper och dessa är kopplade till examination. Deadlines och tider för obligatoriska moment anges tidigt i schemat. Gruppen avgör själva när, var och hur grupparbetet genomförs. Grupparbetet kan ske helt på nätet alternativt på campus för den som så önskar. Kurserna examineras med inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier och uppsatstexter. Vi kommunicerar via Canvas samt Skype alternativt Zoom. Studenter bör använda headset med mikrofon. Det finns goda möjligheter att fördjupa sig inom eget intresseområde inom ramen för kursernas teman. Fördjupningskurser och examensarbetskurs integreras under terminen. Under terminen har vi mer fokus på fördjupningskurserna under första delen och examensarbetet under senare delen av terminen.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng på nivå 31-60 hp, Inom dessa 60 hp företagsekonomi skall ingå meriter som motsvarar kurserna Organisations- och vetenskapsteori (OVA100) samt Organisation och ledarskap (OLB300).

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-12067

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020