Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen skapar en djupare förståelse för förhandlingssituationen genom att ta stöd i olika teorier och modeller.
I kursen diskuteras spelteori som begrepp och hur det kan användas för att analysera, planera och genomföra en förhandling. Du lär dig analysera en förhandlingssituations BATNA (best alternative to a negotiated agreement) samtidigt som vi kommer titta på kulturella skilnader mellan både länder och företagskulturer. I denna kurs lär du dig förbereda och planera en förhandling utifrån olika möjliga utfall, spelteori samt kulturskillnader.
Kursen är den andra kursen inom förhandlingsteknik och vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och vinna fler förhandlingar.

Industri och akademi

Denna kurs är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för Prodex projektet. Prodex syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den Svenska industrins konkurrenskraft.
Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

OM BEHÖRIGHET OCH VALIDERING

På denna kurs tillämpar vi validering av arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det sker en strukturerad bedömning av kompetens utifrån både formella meriter (betyg, examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömingen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, bifogar du din meritförteckning under fliken "Meriter" på antagning.se när du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

  • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
  • Utbildningar
  • Språk
  • Påskrift av din närmaste chef

Använd gärna vår mall för meritförteckning:

cv-mall.docx

Exempel på hur du fyller i meritförteckning

cv-mall-exempel.docx

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 180 hp inom maskinteknik, tekniskt/naturvetenskapligt ämne eller motsvarande samt kursen PRF601 Kommunikationsverktyg 1 - Förhandlingsteknik 2,5 hp.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans