Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.
Grammatik, semantik och bedömning ur ett svenska som andraspråksdidaktiskt perspektiv
Kurspaketet består av två kurser på 7,5 hp vardera som läses på halvfart (50%). I den första kursen vidareutvecklas och fördjupas kunskaper om svenskan ur kontrastiva, kognitiva, funktionella perspektiv med fokus på utmaningar som andraspråksinlärare ställs inför vad gäller de strukturella skillnader mellan svenska och några vanliga modersmål bland andraspråksinlärare. Kursen fokuserar på morfologi, syntax och semantik med målet att studenterna ska kunna identifiera strukturella skillnader mellan svenska och andra språk och föreslå undervisningsinsatser som underlättar för inlärare. I den andra kursen riktas fokus mot språkutvecklande undervisning, analys av olika typer av texter i relation till språknormer och elevers textproduktion samt bedömning av elevtexter.
Kurspaketet riktar sig till lärare och lärarstudenter som vill öka sin kunskap och förståelse för svenska som andraspråk och flerspråkighet. Kursen kan vara behörighetsgivande tillsammans med föreskriven lärarexamen. Vid frågor kontakta studievägledning.
Studierna är helt nätbaserade, och består av inspelade föreläsningar, nätbaserade seminarier samt analysuppgifter som finns tillgängliga under en längre tid. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Kursen förutsätter god datorvana samt tillgång till internet. Kursen är inte en färdighetskurs i svenska och ställer höga krav på att du kan behärska svenska i både tal och skrift i ett akademiskt sammanhang.
Didaktiska perspektiv på andraspråkets grammatik och semantik (7,5 hp).
Skrivutveckling och bedömning i ett didaktiskt andraspråksperspektiv (7,5 hp).
För ytterligare information om vad det innebär att studera på distans se: Studera på distans
Ytterligare information om behörighet: Skolverkat

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

7,5 hp i ämnet Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Blandade tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-55300

START/SLUT

Från v.04 2025 till v.23 2025

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET