Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I kursen grundläggande projektledning får du kunskap om de grundläggande begrepp och arbetssätt som förekommer inom projektledning. Kursen diskuterar bland annat de olika roller/funktioner - uppdragsgivare, styrgrupp, projektledare, aktivitetsansvarig mm – som kan förekomma i en projektverksamhet. Modeller för att hantera projektets olika faser – planering, styrning, uppföljning – behandlas, och du förväntas relatera teorin till ett verkligt projekt. Kursen är helt nätbaserad och inga platsträffar på campus förekommer. Muntliga redovisningar/presentationer via nät/distans kan förekomma.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-12039

START/SLUT

Från v.36 2019 till v.03 2020

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen består av tre moment. Inledningsvis kommer förinspelade föreläsningar att ges, där vi går igenom centrala delar av kurslitteraturen. Föreläsningarna anslås veckovis, men finns tillgängliga dygnet runt. Vi förutsätter att du följer litteraturanvisningar, så att du är väl förberedd inför respektive kursmoment. Det inledande momentet examineras med en hemtentamen.
OBS! Kursen har en tydlig AIL (Arbetsintegrerat lärande) profil och du behöver tidigt i kursen - i samband med att vi definierar vad ett projekt egentligen är - själv hitta ett ”verkligt” projekt som genomförs/genomförts och som du kan relatera kurslitteraturen till. Ditt förslag till projekt ska godkännas av undervisande lärare/examinator. Du kommer sedan – under kursens gång – studera ditt valda projekt och skriva en rapport, där du beskriver och analyserar projektets bakgrund, olika faser, organisering, ekonomi mm.
Grupparbete – primärt i mindre grupper och med fokus på debatt och opponering – förekommer. Detta arbete sker inom givna tidsramar, där du och dina studiekamrater själva avgör när och i viss mån hur ni väljer att lägga upp grupparbetet. Gruppvisa inlämningsuppgifter förekommer.
Inga fysiska träffar ingår.
Examination sker via en hemtentamen och en individuell inlämningsuppgift (som kompletteras med individuell muntlig presentation via skype eller youtube el liknande), samt gruppuppgift. Datum för tentamen och deadline för inlämningsuppgift/er meddelas i samband med kursstart.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Leif Berndtsson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se