Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student på campus. Foto.
Hälsa är viktigt för oss, oberoende var vi befinner oss i livscykeln. Vi lever i en föränderligt värld, där förändringar hör till det normala. Alla har också erfarenheter av stress. Men hur klarar vi av att hantera den stress som olika förändringar och livshändelser innebär för oss? Är stress alltid något negativt? Hur påverkas vi av stress rent fysiskt och hur kan vi utveckla strategier för att hantera stressen? Kan vi lära oss att hantera stress? Det här är några frågor vi förklarar under kursen. Kursen ger en teoretisk förståelse av stress och stresshantering. Den tar upp såväl ett sjukdomsorienterat synsätt (patogent) som ett hälsoorienterat perspektiv (salutogent) på fenomenet stress. En interaktiv pedagogik tillämpas, där föreläsningar varvas med diskussioner och grupparbeten.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2021

VÅR 2021

VÅR 2022

VÅR 2022

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-70268

START/SLUT

Från v.03 2022 till v.12 2022

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Susanna Höglund Arveklev Håkan Nunstedt