Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fem studenter som pratar med varandra inne på campus. Foto.
I denna kurs kommer vi att lägga en grund för att tänka och arbete hälsopromotivt eller hälsofrämjande. Historiskt tar vi vår utgångspunkt i Ottawa Charter och följer utvecklingen till dags dato. Vi utvecklar också de bärande tankegångarna i det hälsopromotiva tänkandet – hälsopromotion som idé – exempelvis att förstå frågor i ett sammanhang och att vi lägger fokus på de resurser som finns tillgängliga och ställer oss frågan vad vi kan göra för att främja hälsa. Vi kommer också att ge en första grund vad praktiskt hälsopromotivt arbete innebär – exempelvis vad som menas med arenatänkandet och vad det innebär att göra insatser på olika systemnivåer (samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå). Vi kommer också att presentera en teoretisk referensram för hälsopromotion/hälsofrämjande – hälsopromotion som kunskapsområde. Några centrala delar här handlar om förändring och lärande. (För att få en fördjupad förståelse kring detta kan du läsa kursen ”Hälsopromotion II – teoretisk fördjupning med fokus på salutogenes).

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Ingen undervisningstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-74040

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

EXTRA INFORMATION

Undervisning genomförs via inspelade föreläsningar.
Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Jan Winroth