Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I denna kurs kommer vi att lägga en grund för att tänka och arbete hälsopromotivt eller hälsofrämjande. Historiskt tar vi vår utgångspunkt i Ottawa Charter och följer utvecklingen till dags dato. Vi utvecklar också de bärande tankegångarna i det hälsopromotiva tänkandet – hälsopromotion som idé – exempelvis att förstå frågor i ett sammanhang och att vi lägger fokus på de resurser som finns tillgängliga och ställer oss frågan vad vi kan göra för att främja hälsa. Vi kommer också att ge en första grund vad praktiskt hälsopromotivt arbete innebär – exempelvis vad som menas med arenatänkandet och vad det innebär att göra insatser på olika systemnivåer (samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå). Vi kommer också att presentera en teoretisk referensram för hälsopromotion/hälsofrämjande – hälsopromotion som kunskapsområde. Några centrala delar här handlar om förändring och lärande. (För att få en fördjupad förståelse kring detta kan du läsa kursen ”Hälsopromotion II – teoretisk fördjupning med fokus på salutogenes).

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-74890

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se